Biuletyn Informacji Publicznej
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku powstał z potrzeby utworzenia miejsca skupiającego przedsiębiorstwa działające w branżach innowacyjnych, oraz oferujących zaawansowane technologicznie, produkty lub usługi . Jego utworzenie było elementem strategii poprawy atrakcyjności inwestycyjnej region, wzrostu konkurencyjności i szeroko rozumianego ożywienia gospodarczego.

Misją Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku jest wzrost konkurencyjności, ożywienie gospodarcze i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu, aktywizacja zawodowa lokalnej społeczności, wspieranie inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego. Misją jest również stworzenie centrum wspierania innowacji, rozwoju i transferu technologii do sektora MŚP, wsparcie innowacyjności i podniesienie świadomości, i wiedzy przedsiębiorców w tym temacie, oraz zintegrowanie nauki, biznesu i instytucji okołobiznesowych.

Ta inwestycja przyniesie liczne korzyści dla różnych grup społecznych. Przedsiębiorcy zyskają sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności, inwestorzy – atrakcyjny teren do zagospodarowania i dzierżawy, studenci i absolwenci – możliwość założenia własnej firmy w przyjaznym otoczeniu, niskie koszty oraz doradztwo naukowe i biznesowe, natomiast mieszkańcy regionu – korzystny klimat dla rozwoju kreatywności i aktywizacji społeczności oraz nowe miejsca pracy. Powstanie i funkcjonowanie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku wpłynie też korzystnie na gospodarkę regionu – spowoduje jej pobudzenie, restrukturyzację i wzrost konkurencyjności – oraz na środowisko – ze względu na wsparcie dla firm zajmujących się ochroną środowiska.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku skupia w swoich działaniach przede wszystkim procesy wspierania przedsiębiorczości i szeroko rozumiane procesy innowacyjne. Prosperują w nim przede wszystkim firmy o charakterze innowacyjnym i w swoim działaniu wdrażające postęp techniczny.

Celem Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku jest zwiększenie potencjału gospodarczego i konkurencyjności miasta Ełk poprzez stworzenie optymalnych warunków do transferu i komercjalizacji technologii, powstawania i rozwoju małych innowacyjnych firm, rozwoju i urynkowienia nowych produktów. Wygenerowania nowych, bardziej perspektywicznych branż rozwoju gospodarczego regionu ełckiego, aktywizacja zawodowa ludności i tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Udostępnienie nowych powierzchni produkcyjno-inwestycyjnych i administracyjnych. Szczególne preferencje w doborze firm wykonujących swoją działalność na terenie PNT w Ełku, będą skierowane w kierunku przedsiębiorstw zorientowanych na nowoczesne technologie.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 12806
Wprowadzony przez: Paweł Artur Harasim
Data opublikowania: 2015-06-05 08:48:49